Přípravky do myčky / Strojní mytí nádobí - FIKA 10l

Strojní mytí nádobí - FIKA 10l
Strojní mytí nádobí - FIKA 10l Strojní mytí nádobí - FIKA 10l Strojní mytí nádobí - FIKA 10l

Strojní mytí nádobí - FIKA 10l

Strojní mytí nádobí FIKA, je nepěnivý alkalický prostředek pro strojní mytí nádobí ve všech typech myček s možností aplikace tekutých prostředků.

Dávkování: 2-3g přípravku na jeden litr vody pomocí dávkovacího čerpadla do mycí zóny myčky.

Přípravek obsahuje: Pyrofosforečnan draselný 10-20%, Hydroxid draselný 5-15%, NTA trisodná sůl do 5% a ostatní pomocné látky.

Upozornění: způsobuje těžké poleptání. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení.

Nespotřebované zbytky se likvidují jako nebezpečný odpad.

Spotřebujte do 24 měsíců od data uvedeného na obalu.

Skladem ihned k odeslání
Cena s DPH: 362,- / ks

Kód: dro0900      ks  

Máte-li nějaký dotaz k tomuto produktu napište nám:

Váš e-mail:   Opište kód:  

reklamní